Niemand heeft geluisterd….

‘En niemand heeft geluisterd’ verteld het ontroerende verhaal van Raymon. Opgeschreven en verteld door zijn moeder. Zij heeft het verhaal geschreven omdat zij de wereld wil laten weten wat haar zoon overkomen is en te proberen hier wat aan te doen. Zij wil dat wat haar zoon overkomen is nooit meer zal gebeuren. Ze hoopt dat veel mensen het verhaal van Raymon zullen lezen en dat er gezegd wordt: “Kunnen we hier niets aan doen?” Nu zijn we 15 jaar verder en Raymon zijn verhaal heeft dankzij zijn moeder er uiteindelijk voor gezorgd dat er veel veranderingen zijn doorgevoerd. En dat de gespecialiseerde psychische hulpverlening voor dove en slechthorende  kinderen, jongeren en volwassenen in Nederland een voorbeeld is voor andere landen.

bianca

Raymon staat linksonderaan op de foto

Raymon wordt geboren op 17 maart 1960. Op het eerste gezicht een normale gezonde baby.Als Raymon klein is “Niemand heeft geluisterd….” verder lezen