“De impact van de stem: waarom jouw stem telt”

Foto door Mikhail Nilov op Pexels.com

Wij leven in een democratie waar wij vrijheid van meningsuiting hebben en een manier om je mening te uiten is door naar de stembus te gaan.Wanneer je gebruik maakt van je kiesrecht heb je de mogelijkheid om breslisingen te beinvloeden die belangrijk voor je zijn, bijvoorbeeld milieu, onderwijs, huisvesting etc. ook is het een manier om polarisarie tegen te gaan en te protesteren tegen beslissingen waar je het niet eens mee bent. Stemmen is belangrijk om ervoor te zorgen dat de stem van elke burger wordt gehoord en dat de regering in het belang van het volk handelt.

Als jij niet stemt kan dit invloed op de verkiezingen hebben. Door niet je stem uit te brengen wordt je stem ook niet mee geteld en kan de uitkomst anders zijn dan als jij wel had gestemt.

Wist je dat vrouwen in veel landen pas sinds het begin van de 20ste eeuw mogen stemmen?

In Nieuwzeeland werd als eerste land ter wereld het vrouwenkiesrecht in 1893 ingevoerd. Sindsdien hebben vrouwen in de meeste landen ter wereld het recht om te stemmen, maar in Zwitserland pas in 1971 (!) op federaal niveau. Het zou zelfs tot 1990 duren dat alle 26 deelstaten van Zwitserland het vrouwenkiesrecht door hadden gevoerd. Een belemering voor de late doorvoering was de grondwet. De militaire dienstplicht was gekoppeld aan het stemrecht. Wie niet in dienstplicht was (geweest) had geen stemrecht.

Bij de Grondwetsherziening van 1848 werden directe verkiezingen ingevoerd en dit maakte van Nederland een parlementaire democratie. De belangrijkste wijzigingen: Niet de Koning, maar ministers zijn verantwoordelijk voor het beleid van de regering. De Tweede Kamer wordt direct verkozen en mag wetten aanpassen. Dit betekende echter niet dat iedereen toen stemrecht kreeg. Mannen boven de 23 jaar die voor een bepaald bedrag belasting betaalden en in het bezit waren van burgerlijke en burgerschapsrechten kregen kiesrecht. Dit betekende echter dat ongehuwde mannen die jonger dan 25 jaar waren (uitzonderingen daar gelaten) geen stemrecht hadden. Tot 1887 stond niet specifiek vermeld dat vrouwen niet mochten stemmen, maar nadat Aletta Jacobs ( die voldeed aan alle gestelde eisen) in 1883 het verzoek indiende om zich verkiesbaar te mogen stellen en zelf te mogen stemmen, werd in 1887 snel het woordje mannelijk aan het kiesrecht toegevoegd!

In Nederland werd in 1917 het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd en kregen alle mannen boven de 23 jaar kiesrecht. Vrouwen kregen in dat jaar pasief kiesrecht, dit betekende dat zij wel gekozen konden worden maar niet zelf konden stemmen. Sinds 1919 kregen vrouwen actief kiesrecht en mochten ook hun stem uit brengen.

De Amerikaanse Susan B. Anthony schreefdit telegram aan Elizabeth Cady na het stemmen op 5 november 1872. Haar actie bij het stemmen leidde tot het beroemde proces waarin mevrouw Antony schuldig werd bevonden aan ‘stemmen als vrouw’.

Geachte mevrouw Stanton

Nou, ik ben geweest en heb het gedaan !! Mijn stem werd geregistreerd op vrijdag … en op zondag probeerden zo’n 20 of dertig andere vrouwen om zich te registreren, maar op twee na werden ze allemaal geweigerd…Amy Post werd afgewezen en zij zal daar onmiddellijk actie voor ondernemen…

Ik ben vreselijk moe – vijf dagen lang ben ik constant op de vlucht geweest – maar om een prachtig doel. Dus goed. Ik hoop dat je ook hebt gestemd.

Liefs,
Susan B. Anthony

In Amerika kregen mensen van kleur en vrouwen in 1965 het recht om te stemmen. Voordien werden ze onderdrukt door verschillende wetten en praktijken die het hun onmogelijk maakten om hun stem uit te brengen.

Jaren lang hebben mensen geprotesteerd en gestreden om ervoor te zorgen dat wij stemrecht kregen. Maak gebruik van dit voorrecht en stem!

Tot slot eindig ik met een wijs gezegde van mijn moeder. “Wie niet stemt mag ook niet zeuren, euh kritiek hebben op de politiek!”.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenstemrecht_in_Zwitserland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenkiesrecht_in_NieuwZeeland#:~:text=Gedurende%20de%20late%2019e%20eeuw,wereld%20waar%20vrouwen%20mochten%20stemmen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Censuskiesrecht

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/175-jaar-grondwet#:~:text=1848%3A%20Niet%20Koning%2C%20maar%20ministers%20verantwoordelijk&text=De%20nieuwe%20Grondwet%20van%201848,verkozen%20en%20mag%20wetten%20aanpassen.

Eén gedachte over ““De impact van de stem: waarom jouw stem telt”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s